ผลิตภัณฑ์(PRODUCT)

KRAFT PAPER TAPE (เทปกระดาษกาว)


รหัสสินค้า GF - K

ตัวเทปผลิตจากกระดาษKraft  เคลือบด้วยกาว Solvent base 

Code: GF - K

The tape is made of Kraft paper coated with Adhesive Solvent base

คุณสมบัติ


- ทำให้สามารถยึดเกาะได้ดี
- สามารถฉีกขาดด้วยมือได้ 

Qualification


- Make it possible to hold tight
- Can be torn by hand.

ลักษณะการใช้งาน


ใช้งานทั่วไป

Application


General use.

ขนาดโดยทั่วไป


หน้ากว้าง  : 36,48,60 mm
 ความยาว : 40 หลา

Size


Width: 36, 48, 60 mm.
Length: 40 yards.

 

**สามารถสั่งทำตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการได้ **

**We can make to order according to your needs.**