ผลิตภัณฑ์(PRODUCT)

ALUMINIUM FOIL TAPE (เทปอลูมิเนียม)


รหัสสินค้า GF - ALU

เทปอลูมิเนียมฟอยด์ ใช้ติดตั้งเป็นฉนวนกันไฟกันความชื้น ละอองน้ำ  และใช้ในการยึดติดฉนวน

Code: GF - ALU

Aluminum foil tape, install a fire resistant insulation moisture and water and used in the adhesion of insulation.

คุณสมบัติ


- ยึดติดแน่น
- คงทนต่อพื้นผิวที่แห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน
- ทนต่อความชื้น ความเย็น ได้ดี

Qualification


- Stick
- Resistant surface to dry thoroughly. Without oil
- Resistant to moisture and cool.

ลักษณะการใช้งาน


- งานในระบบท่อปรับอากาศ ปิดรอยต่อเพื่อยึดติดฉนวนกันความร้อนในท่อ
- ใช้ยึดติดฉนวนกันความร้อนใยแก้ว ใยหิน  และงานด้านอื่นๆ

Application


- Work in pipe system air conditioning. Close the joint to adhere insulation in the pipe.
- Bonding insulation glass fiber, asbestos, and other aspects.

ขนาดโดยทั่วไป


หน้ากว้าง  :  48, 60 mm
ความยาว:  20, 50 หลา

Size


Width: 48, 60 mm.
Length: 20, 50 yard.

 

**สามารถสั่งทำตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการได้ **

**We can make to order according to your needs.**