ผลิตภัณฑ์(PRODUCT)

DOUBLE SIDES COATED TAPE (เทปกาวสองหน้า)


เทปกาวสองหน้า - เป็นเทปกาวที่ใช้เยื่อกระดาษมีกาวทั้ง 2 ด้าน ปิดด้านหนึ่งด้วยกระดาษซิลิโคนสีขาว

 

An adhesive tape used tissue paper glue on both sides, one side covered with silicone paper white.

 

ขนาดโดยทั่วไป


หน้ากว้าง :   12,18,24,36,48,60,72 mm
ความยาว :   20,50,100 หลา

 

SIZE


Width: 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 mm.
Length: 20, 50, 100 yards.

 

**สามารถสั่งทำตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการได้ **

**We can make to order according to your needs.**

แบรนด์สินค้า รหัสสินค้า คุณลักษณะ ลักษณะการใช้งาน
OHO แกนน้ำเงิน GF - DS2000

- เยื่อทิชชู่ กาวซินเนติค/รับเบอร์
- กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

ใช้งานทั่วไป

- Membrane tissue adhesive Synthetic/ Rubber.
- Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.

General applications
OHO แกนเขียว GF - DS2010

- เยื่อทิชชู่ กาวอะคิริค
- กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเหนียวสูง

- Membrane tissue adhesive Acrylic
- Adhesive synthetic resin toughness, good adhesion does not come off easily.

General applications that need high toughness.
OHO แกนน้ำเงิน GF - DS160W

- เยื่อทิชชู่ กาวซินเนติค/รับเบอร์
- กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเหนียวสูง การยึดเกาะได้สูง

- Membrane tissue adhesive Synthetic/ Rubber.
- Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.

General applications that need high toughness and holding power.
OHO แกนน้ำเงิน GF - DS160Y

- เยื่อทิชชู่ กาวรับเบอร์สีเหลือง
- กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเหนียวสูง และพื้นผิวที่ต้องการติดไม่เรียบ

- Membrane tissue adhesive Yellow Rubber.
- Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.

General applications that need high toughness and the surface is not smooth.