ผลิตภัณฑ์(PRODUCT)

MASKING TAPE (เทปย่น)


รหัสสินค้า GF - M

เทปกระดาษกาวย่น หรือเทปหนังไก่

Code: GF - M

Masking tape, or chicken skin.

คุณสมบัติ


- ยึดเกาะดี,ติดง่าย
- สามารถเขียนลงบนเทปได้

Qualification


- Good adhesion, stick to simple.
- Can be written down on tape.

ลักษณะการใช้งาน


ใช้กับงานพ่นสีเสปรย์,อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป

Application


Used with spray paint spray, industrial electronics and packaging in general.

ขนาดโดยทั่วไป


หน้ากว้าง: 12,18,24,36,48,60,72 mm
ความยาว: 20,50 หลา

Size


Width: 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 mm.
Length: 20, 50 yard.

 

**สามารถสั่งทำตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการได้ **

**We can make to order according to your needs.**